CCOD_1261

We werken in een chaotische context. Alles verandert razendsnel en de toekomst lijkt onvoorspelbaar. Je medewerkers hebben nood aan een klankbord en houvast. Als werkgever kan je hen dat geven met career coaching on demand. Waarom is dat zo? En wat is het verschil met traditionele loopbaancoaching? Evi Thonnon, Randstad RiseSmart ambassador, vertelt.

wat is het verschil met traditionele loopbaancoaching?

“Bij traditionele loopbaancoaching, net als bij ontwikkelingsgerichte coaching, ligt er op voorhand een format vast. Je medewerkers bepalen samen met de loopbaancoach de inhoud daarvan op basis van hun persoonlijke noden en behoeften, vertelt Evi. “De coach daagt je medewerkers uit om te reflecteren over hun persoonlijk leiderschap: wie zijn ze, wat kunnen ze, wat willen ze … en waar hun ontwikkelingspunten liggen. Dat ontdekken ze samen aan de hand van concrete reflectieoefeningen en begeleidingssessies. Het doel? De manier van werken van je medewerkers veranderen in overeenstemming met de objectieven van je organisatie. Daarnaast komen ze tot waardevolle inzichten én vergroten ze hun werkgeluk.”

“Traditionele loopbaancoaching en ontwikkelingsgerichte coaching zijn meestal voorbehouden voor een selecte doelgroep en de mensen die zelf om ondersteuning vragen. Met career coaching on demand daarentegen, geef je al je medewerkers toegang tot professionele begeleiding. Ook diegenen waarvan je niet weet dat ze ondersteuning nodig hebben”, legt Evi uit. “Via een online platform vragen ze op eigen initiatief sessies aan bij een gecertificeerde coach. De slimme technologie helpt je medewerkers om coaches te selecteren die het best bij hen passen. De sessies zijn kort, krachtig, zinvol en doelgericht. En de coaches helpen ze om hun persoonlijke ontwikkeling, professionele leven en werkgeluk verder vorm te geven.”

Met career coaching on demand geef je alle medewerkers toegang tot professionele begeleiding.

Evi Thonnon, Randstad RiseSmart ambassador

Ook Karin Bastin, Country HR Manager bij GE Healthcare, is tevreden met career coaching on demand in samenwerking met Randstad RiseSmart: “Ik hou van de snelle omgeving van dit platform. Het ondersteunt onze medewerkers waar en wanneer ze het nodig hebben. En het is een aanvulling op wat onze People Leaders vandaag al doen. Wij zetten onze medewerkers op de eerste plaats. Career coaching on demand is een groot hulpmiddel hierbij.”
 

waarom past career coaching on demand in de chaotische arbeidscontext van vandaag?

Evi ziet 5 voordelen van career coaching on demand die het verschil maken:

1. de inclusieve aanpak versterkt je employer brand

Ook in 2023 blijft er schaarste op de arbeidsmarkt. Voor organisaties komt het er daarom op aan om medewerkers te behouden. “Career coaching on demand helpt je om je retentie te verhogen. Zeker gezien medewerkers vandaag belang hechten aan hun persoonlijke ontwikkeling en de mate een werkgever hierin investeert”, stelt Evi.

“Traditionele coaching of begeleiding is vooral weggelegd voor de high potentials waarvan je verwacht dat ze een dragende functie opnemen binnen je organisatie. Met career coaching on demand geef je iedereen toegang tot loopbaancoaching. En die inclusieve aanpak loont: je medewerkers voelen zich stuk voor stuk gewaardeerd en gelukkiger op hun werk.”

2. de doe-het-zelfmentaliteit stimuleert persoonlijk leiderschap

“Met career coaching on demand geef je je medewerkers een tool in handen om persoonlijk leiderschap op te nemen”, gaat Evi verder. “Je medewerkers kiezen zelf een coach, wanneer ze de sessies inplannen en hoeveel sessies ze nodig hebben. Met het advies van de coaches halen ze zo zélf het beste in zichzelf naar boven en stemmen ze hun job maximaal af op hun talenten. Dat vergroot hun werkgeluk en productiviteit.”

Dankzij career coaching on demand krijgen ook bedrijven met minder medewerkers en middelen de kans om begeleiding aan te bieden.

Evi Thonnon, Randstad RiseSmart ambassador

3. het pay-as-you-go-model start al vanaf een klein budget

Je hoort vaak: coaching of begeleiding is alleen iets voor grote organisaties. Dankzij career coaching on demand krijgen ook bedrijven met minder medewerkers en middelen de kans om begeleiding aan te bieden.

Evi: “We werken met een pay-as-you-go-model: je bepaalt zelf hoeveel budget je vrijmaakt en hoe je dit verdeelt. En dat hoeft niet veel te zijn, als je liever niet te veel risico neemt in deze onzekere tijden. Randstad RiseSmart rekent per sessie aan, dus je betaalt nooit meer dan begroot.”

4. de inzichten uit het online platform leggen je ‘blind spots’ bloot

Career coaching on demand komt met een online hr-platform voor hr-verantwoordelijken en people managers. Daarin houden zij het budget in het oog, zien ze welke sessies de medewerkers aanvragen en rond welke thema’s die sessies gaan. “En dat legt de ‘blind spots’ in je organisatie bloot,” weet Evi.

Evi: “Stel, je ziet op het hr-platform dat veel medewerkers coaching krijgen rond beheer van stress op het werk, dan weet je dat het stressniveau in je organisatie hoog ligt. Zo stuur je bij voordat er iemand uitvalt: iemand extern inschakelen of de taken herverdelen.”

5. gecertificeerde coaches zorgen voor menselijk aspect

Career coaching on demand bulkt van de slimme online technologie, maar de sessies zelf worden geleid door coaches van vlees en bloed. Evi: “We leiden onze loopbaancoaches op in onze Randstad RiseSmart University. Ze zijn getraind om doelgericht en objectief je medewerkers concrete actiepunten aan te reiken.”

Belangrijk om aan te stippen: de coaches geven je medewerkers ook tips om hun vragen of problemen bespreekbaar te maken met hun leidinggevenden. Evi: “We vinden die open communicatie belangrijk. Zo ben je als werkgever op de hoogte van wat er reilt en zeilt binnen je organisatie. En neem je gepaste beslissingen om bij te sturen en zo je organisatie sterker te maken.”
 

career coaching on demand: iets voor jouw organisatie?

Neem contact op met de Randstad RiseSmart experts in jouw regio. Samen met jou bekijken ze welke formule en budget het best bij je organisatie past. De experts helpen je ook om je medewerkers warm te maken voor career coaching on demand: stuur je een kick-of mail uit of start je meteen met een meeting? Aan jou de keuze.

meer weten?

contacteer ons
23 December 2022

neem contact op met een expert.

ontdek wat RiseSmart kan betekenen voor jouw organisatie en jouw werknemers.

contacteer ons