volle potentieel van je medewerkers_433

Benut jij het volle potentieel van je medewerkers? Er werk van maken, is belangrijk. Want inzetten op engagement en potentieel is goed voor het werkgeluk van je mensen en ondersteunt 100% je bedrijfsdoelstellingen. Hoe? Wij delen een aanpak met jou waarin medewerker en manager samen aan de slag gaan.
 

voor het volle potentieel gaan: dubbel voordeel

 1. meer werkgeluk
  je medewerkers zijn geëngageerd, vinden meer zingeving in hun job en krijgen de autonomie die zo hoog op hun verlanglijstje staat
 2. betere resultaten
  hogere productiviteit, betere kwaliteit, groter marktaandeel, meer winst
   

halen bedrijven vandaag het volle potentieel in hun mensen naar boven?

Je volle potentieel benutten, heeft te maken met willen en kunnen. In welke mate kan ik doen wat ik in mijn mars heb? En in welke mate wil ik dat doen? Willen is uiteraard gekoppeld aan kunnen.
Kijk naar jezelf: het geeft veel meer voldoening en 'goesting' om een boeiende uitdaging aan te gaan, dan een taak die je met je ogen dicht en handen op de rug kan doen.

Als je aan Nafi Thiam vraagt om over 1,20 meter te springen, dan zal dat waarschijnlijk niet veel enthousiasme oproepen. Als je de lat daarentegen op 2 meter legt ...

Frans van de Ven, executive coach & talent strategy advisor bij Randstad RiseSmart

Dit zeggen de cijfers over willen en kunnen:

 • wereldwijd: uit de jaarlijkse survey van Gallup blijkt dat maar liefst 80% van de medewerkers matig tot niet geëngageerd zijn. 10 tot 15% is zelfs actively disengaged. ‘Losgekoppeld’ van het werk dus. 
 • in ons land: in bevragingen heeft minder dan 30% van alle medewerkers het gevoel dat hun potentieel ten volle benut wordt.  

Conclusie: er is nog veel ruimte om werk te maken van willen en kunnen.
 

hoe zorg je ervoor dat je medewerkers de beste versie van zichzelf zijn?

Wat vooropstaat: het volle potentieel aanboren, is een gedeelde verantwoordelijkheid. Medewerker en manager gaan er samen mee aan de slag.

1. laat je medewerkers persoonlijk leiderschap opnemen

Aan de hand van deze drie vragen:

 • wat kan ik goed? Zet ik daar vandaag genoeg op in?
 • wat wil ik? Ben ik bezig met de dingen die mij het meeste energie geven?
 • wie ben ik? Welke taken passen goed bij mij? Welke manier van werken ligt mij?

Wie de antwoorden kent, kan zijn/haar job daar maximaal op afstemmen en de beste versie van zichzelf zijn. Het is aan je medewerkers om die antwoorden met hun manager te delen en te bespreken.
 

2. stimuleer je managers om ruimte te geven

Om persoonlijk leiderschap te laten werken, moeten managers het toelaten. Dat komt neer op de juiste balans vinden tussen autonomie en controle. En op een kader uittekenen dat voor medewerker en manager werkbaar en realistisch is.

Er moet een kader zijn. Maar op dat punt zie ik het vaak fout gaan. Sommige managers tekenen dat kader te klein. Dan kunnen medewerkers hun potentieel niet benutten omdat ze opgesloten zitten. Het tegenovergestelde, een te groot kader, geeft dan weer geen richting en werkt demotiverend.

Frans van de Ven, executive coach & talent strategy advisor bij Randstad RiseSmart

Wat heeft mijn medewerker nodig? Wat heb ik zelf aan controle nodig? Moedig je managers aan om over deze vragen na te denken.
 

3. breng het gesprek tussen medewerker en manager op gang

Wat is het speelveld? Wat zijn de basis-spelregels? Het is belangrijk dat medewerker en manager de mate van autonomie samen bepalen.
Hoe groot of klein het speelveld is, hangt af van de medewerker en de situatie. Sommige medewerkers werken beter met veel autonomie. Anderen hebben meer coaching of sturing nodig. Een medewerker die persoonlijk leiderschap opneemt, is in staat aan te geven wat voor hem/haar het best functioneert.
Dat speelveld bepalen is een continu proces, want de situatie kan veranderen, de mensen met wie je werkt ook. Laat manager en medewerker dan ook regelmatig checken of het kader en de ondersteuning nog goed zitten. 

Je medewerkers de beste versie van zichzelf laten zijn? Ik pleit niet voor strikte hiërarchie of volledige zelfsturing, maar voor een aanpak waarin persoonlijk leiderschap en maatwerk centraal staan.

Frans van de Ven, executive coach & talent strategy advisor bij Randstad RiseSmart

Resultaat: medewerkers die hun hele kunnen naar boven halen en die zich daardoor willen inspannen voor jouw bedrijf. En managers die niet alles naar zich toetrekken, maar hun mensen de autonomie geven die ze nodig hebben.


Frans van de Ven schreef het boek ‘Iedereen kan leiden’. Daarin vind je tips en praktijkvoorbeelden om concreet aan de slag te gaan met persoonlijk leiderschap.

Iedereen kan leiden

meer weten?

contacteer ons
19 November 2021

neem contact op met een expert.

ontdek wat RiseSmart kan betekenen voor jouw organisatie en jouw werknemers.

contacteer ons