web1257b_olivia

Onze wereld is onzeker, vooral in de professionele context. Ook de werkgever worstelt vaak met het jongleren van stijgende kosten en werkgeluk. Hoe investeer je in zo’n wereld in sterk talent zonder je strategie uit het oog te verliezen? Olivia Vanden Berghe, coach bij Randstad RiseSmart, schijnt haar licht op de situatie.
 

omgaan met de BANI-context

Ondertussen wordt onze maatschappij BANI genoemd. Dat acroniem staat voor Brittle, Anxious, Non-linear en Incomprehensible. Een acroniem dat slechts een naam geeft aan wat we vandaag allemaal ervaren: een onzekere en snel veranderende wereld.  

In deze context proberen we enerzijds de kosten in toom te houden terwijl we ons talent willen behouden om onze doelen te halen. In deze evenwichtsoefening blijft de vraag dan ook: hoe ga je met deze onvoorspelbare wereld om? Hoe ondersteun je jouw medewerkers en organisatie in dit never normal?
 

investeer in je huidig talent

Er heerst een grote krapte op de arbeidsmarkt, wat het talent binnen je organisatie nog belangrijker maakt. De talenten die je nu hebt kunnen je namelijk helpen om deze storm te trotseren. 

Door de mindset van je organisatie aan te passen kan je ervoor zorgen dat je talent zich gemotiveerd en gesteund voelt. Beweeg dus van een taakgericht naar een mensgericht denken, van een gesloten naar een open cultuur. Hier horen verschillende aspecten bij:

Het is tijd voor een andere mindset: in plaats van taakgericht kunnen we beter mensgericht denken.

Olivia Vanden Berghe, coach bij Randstad RiseSmart

  • creëer een open cultuur
    Het is belangrijk dat je team open communiceert, ook wanneer je medewerkers kritiek op je manier van werken hebben. Zo krijg je waardevolle feedback over hoe het beter of anders kan en boezem je als werkgever of leidinggevende vertrouwen in. Vertel je medewerkers dus niet dat “je deur open staat”, maar voeg de daad bij het woord. Toon interesse in je medewerkers en neem de tijd om te luisteren: wat gaat er in hen om, wat vinden ze belangrijk,... En doe dat niet een keer per jaar tijdens een evaluatiegesprek. Versterk de connectie met je medewerkers en toon hen dat je beseft dat zij dezelfde onzekere en veranderlijke wereld ervaren als jij.

  • geef je medewerkers meer autonomie
    Geef je medewerkers ruimte en vrijheid in hoe ze de dingen aanpakken. Stel dus wel doelen, maar laat micromanagement en vaste werkwijzen varen wanneer je kan. Toon ook dat je medewerkers ertoe doen: vraag hen om hun mening, laat ze mee nadenken over uitdagingen waar je zelf mee worstelt en luister naar hun input. Door hen hen te betrekken en zeggenschap te geven, kan jij meer taken delegeren en krijgen je medewerkers meer voldoening. Bovendien kunnen ze wellicht creatieve oplossingen bedenken waar jij misschien nog niet aan gedacht had.

  • heb aandacht voor de loopbaan van je medewerkers
    Toon je medewerkers dat hun loopbaan en werkgeluk ook voor jou belangrijk zijn. Ga na wat hun doelen zijn en hoe ze die willen bereiken. Nadat je hun ambitie en vaardigheden in kaart hebt gebracht kan je samen een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen. Zo laat je hen zien dat jullie prioriteiten overeenkomen: als jij je goed voelt doe je het goed en doet de organisatie dat ook. 

taal is het halve werk

Als jij het niet ziet, zien je medewerkers het niet. Door positieve taal te gebruiken die jouw motivatie laat spreken en de connectie tussen jou en je medewerkers versterkt, geef je aan dat jij met hen de nieuwe uitdagingen het hoofd wil bieden. Een positieve attitude bij de werkgever is de eerste stap. Vervolgens kan die attitude je hele organisatie doordringen, van management tot de uitvoerende profielen. 

Maak vervolgens geen loze beloften: aan lege woorden heb je als medewerker niks. Communiceer dus zo eerlijk mogelijk. Heb je een plan maar kan je nog niets beloven? Zeg dat dan. Kan je nog niets communiceren? Wees daar dan ook transparant over. Doordat je zo transparant mogelijk communiceert, boezem je vertrouwen in en breng je rust.
 

jij bent ook medewerker

Als leidinggevende ben je ook medewerker in onze onzekere maatschappij. Investeer dus ook in je eigen werkgeluk en loopbaan. Als jij niet gemotiveerd bent, zullen je medewerkers dat ook niet snel zijn.

Neem daarom eerst jezelf onder de loep. Ga je emoties niet uit de weg maar verken ze en ga na waar je heen wilt en wat je belangrijk vindt. Zo heb je een duidelijk doel en actieplan op zak en kan je zelf richting geven aan je loopbaan. 

Neem jezelf en je gevoelens onder de loep: ga na wat je wel en niet wil, wat je wel of niet belangrijk vindt.

Olivia Vanden Berghe, coach bij Randstad RiseSmart

Vervolgens kan je rust in onzekerheid brengen door kritisch te zijn voor je gedachten. We veronderstellen veel en niet al wat we veronderstellen klopt. Jaag jezelf dus geen onnodige angst aan en relativeer de dingen die niet objectief zijn. 

16 February 2023

neem contact op met een expert.

ontdek wat RiseSmart kan betekenen voor jouw organisatie en jouw werknemers.

contacteer ons