277_houd je werknemers aan boord met individuele en team coaching

Vandaag zoeken medewerkers naar meerwaarde in hun job. Ze vinden het belangrijk om zich gewaardeerd te voelen en kansen te krijgen om te groeien. Als organisatie is het een uitdaging om je medewerkers te blijven boeien en aan boord te houden.

Professionele coaching kan je daarbij helpen. Wij geven je 3 goede redenen.

1. een coach brengt het beste in je medewerkers naar boven

Medewerkers weten vaak niet goed wat ze van coaching mogen verwachten. Wel, een professionele coach werkt in opdracht van je organisatie intensief samen met je medewerkers om hun persoonlijke en professionele potentieel volledig te benutten.

Met zijn of haar begeleiding krijgen je medewerkers een beter zicht op wat ze willen bereiken in hun werk, wat hun gelukkig maakt of houdt in hun werk, welke stappen hiervoor nodig zijn en waarin ze zich best verder in ontwikkelen. 

De coach biedt je medewerkers ook een  psychologisch veilige omgeving waarin ze:

  • hun (persoonlijk) leiderschapskwaliteiten ontwikkelen;
  • hun professioneel en zelfvertrouwen opbouwen;
  • en hun soft skills ontwikkelen.

Zetten ze die nieuw verworven competenties in op het werk? Dan is dat een enorme meerwaarde voor jouw organisatie.

Een coach werkt intensief samen met je medewerkers om hun persoonlijke en professionele potentieel volledig te benutten.

2. een coach houdt rekening met je bedrijfsdoelstellingen

De coach stelt een actieplan op dat zowel rekening houdt met de doelstellingen van je werknemer, als met die van je organisatie. De coach waakt over een gezond en duurzaam evenwicht tussen beide en omdat de coach niet te nauw betrokken is bij je organisatie, kan hij of zij onbevooroordeeld frisse ideeën aanbrengen. Denk aan:

  • een effectievere manier van prioriteiten stellen en efficiënter timemanagement; 
  • een meer inclusieve communicatie;
  • een betere samenwerking in (project) teamverband;.

Dat levert tastbare resultaten op. Zowel voor de werkgever als de medewerker.
 

3. een coach ondersteunt je beleid rond hybride werken

Nu veel medewerkers zowel  van thuis uit werken als op de werkvloer aanwezig zijn, ziet de werkdag er anders uit. We werken de ene dag in onze vrijetijdskledij en de andere dag in een professionele outfit, we verspillen minder tijd in het verkeer en hebben meer me-time en we delen onze dagen in in functie van ons werk en onszelf. Kortom, de grens tussen werk en privé is vervaagd.

Ook hier biedt coaching een meerwaarde. De coach helpt je medewerkers om binnen je beleid strategieën uit te werken om werk en privé in balans te houden. Hij of zij doet dat geheel objectief, rekening houdend met de richtlijnen van de werkgever en de behoeften van de individuele medewerker.

De coach helpt je medewerkers om binnen je beleid strategieën uit te werken om werk en privé in balans te houden.

Het resultaat? Een onpartijdige aanpak met een tevreden, productieve medewerker én een tevreden werkgever. Bijvoorbeeld: de richtlijn  om tussen zes uur 's avonds en acht uur de volgende ochtend geen werk e-mails te sturen. Dat geeft je medewerkers de ruimte om te deconnecteren, zich te ontspannen en tijd te maken voor hun gezin. Deze richtlijn komt de productiviteit tijdens de werkuren ten goede.

Een andere uitdaging van hybride werken is de connectie tussen collega’s, al dan niet van eenzelfde team. De coach kan ondersteuning bieden bij de  begeleiding van individuele medewerkers en teams met of zonder hun leidinggevende. De leidinggevende kan steeds individueel gecoacht worden om zijn/haar rol inzake hybride werken maximaal op te kunnen nemen.

Teamcoaching brengt collega’s (en hun leidinggevende) dichter bij elkaar en geeft de leidinggevender een goed zicht op hoe hij/zij hen kan ondersteunen. De coach kijkt als buitenstaander met een onbevangen blik  en faciliteert het proces. De medewerkers en de leidinggevenden krijgen nieuwe perspectieven en ideeën om de onderlinge connectie te doen groeien. Dit komt je organisatie ten goede: betere connecties en samenwerking leidt tot betere prestaties en meer productiviteit.

Houd je werknemers aan boord met professionele

  • coaches die het beste in je medewerkers naar boven brengt
  • coaches die rekening houdt met je bedrijfsdoelstellingen
  • coaches die je beleid rond hybride werken ondersteunt

 

Heb je graag advies over de mogelijkheden van een professionele coach? Contacteer de experten van Randstad RiseSmart. Zij zetten hun expertise en ervaring graag in om er voor jouw onderneming werk van te maken.

meer weten?

contacteer ons
25 March 2022

neem contact op met een expert.

ontdek wat RiseSmart kan betekenen voor jouw organisatie en jouw werknemers.

contacteer ons