zo stimuleer je élk talent om de beste versie van zichzelf te zijn

je beste zelf zijn op het werk: wat betekent dat?

Hier sluiten we aan bij onze leiderschapsvisie ‘Iedereen kan leiden’. Daarin is persoonlijk leiderschap de basis van alles. En dat begint met: weten wat je kan, weten wie je bent en wat je wil.

Hoe beter mensen zichzelf kennen, hoe beter ze weten welke bijdrage ze willen leveren, welke rol ze willen en kunnen opnemen en hoe die in te vullen. Bovendien: wie de beste versie van zichzelf is, inspireert anderen.

Carla Moors, Career Development Advisor Randstad RiseSmart

Jezelf kennen en jezelf ontwikkelen op basis van je talenten, daar draait het om. En ook: ownership opnemen − het stuur van je loopbaan en je persoonlijke ontwikkeling zelf in handen nemen. Medewerkers die daar ruimte voor krijgen, zijn gelukkiger op het werk, werken beter, groeien en connecteren positief met anderen.

we hebben echt élk talent nodig

mensen van alle leeftijden en achtergronden, experten, specialisten en uitvoerende profielen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een beperking, … 

Nu de economie zich sneller herstelt dan verwacht en de war for talent weer in alle hevigheid woedt, hebben bedrijven echt alle talenten nodig om een stap voor te blijven. Inzetten op diversiteit levert organisaties dan ook tal van voordelen op en maakt hen weerbaar voor de toekomst.

Het is belangrijk om een inclusieve bedrijfscultuur te creëren waarin al die diverse talenten zich thuis voelen, gerespecteerd en gewaardeerd worden en de beste versie van zichzelf kunnen zijn.

het begint bij de aanwerving 

Hoe bereik je die brede waaier aan talenten? En wat hebben ze nodig om al van bij de aanwerving hun beste zelf te zijn? Begin met je rekrutering aan te passen, gericht op diversiteit.

Vis niet alleen in de bekende vijver, maar sta ook open voor andere doelgroepen. Kom los van ervaring en diploma’s en kijk naar competenties en talenten.

Carla Moors, Career Development Advisor Randstad RiseSmart

Welke competenties zijn echt nodig? Vraag je dat af als je een functieprofiel opstelt en vertrek niet automatisch van wie de functie nu al uitvoert. Zoek naar een aanvulling op competenties die al aanwezig zijn.

Schrijf de vacature op een inclusieve manier uit: gebruik eenvoudige en duidelijke taal, wees concreet en kijk na of de tekst iedereen aanspreekt en niemand uitsluit.

Wees creatief en ga na welke kanalen en platformen je allemaal kunnen helpen bij de zoektocht naar een nieuwe medewerker.

Carla Moors, Career Development Advisor Randstad RiseSmart

Weet ook dat werkzoekenden niet alleen kijken naar de inhoud van je vacature, maar ook naar de organisatie die erachter steekt. Werk daarom aan de externe communicatie en het beeld van je onderneming op sociale media, je webpagina en via je vroegere werknemers.

Peil in het sollicitatiegesprek naar competenties en interesses. Laat ervaring die de sollicitant opgedaan heeft bij een stage, vrijwilligerswerk, werk in land van herkomst, ..., ook aan bod komen. Durf aan jobcarving te doen.

hoe help je ál je mensen de beste versie van zichzelf te zijn?

Echt iedereen meekrijgen, dat vraagt een inspanning van de werkgever. Het is een weg van vallen en opstaan.

Waar het in grote lijnen op neer komt? Je medewerkers ondersteunen om:

  • na te denken over zichzelf
  • positief te connecteren met anderen
  • stappen te zetten om persoonlijk leiderschap op te nemen en zich te ontwikkelen op een authentieke manier.

Zo pak je dat concreet aan:

  • wat kan ik? Wie ben ik? Wat wil ik? Help je mensen om daarachter te komen

Bewustmaking is de eerste stap. Workshops waarin we werken met concrete tools, modellen en feedback vormen een mooie basis om mee te starten. ‘Wanneer ben ik mijn beste zelf’? Het is een prima oefening om het antwoord te delen met het team. Teamleden die elkaar goed kennen, begrijpen en vertrouwen, werken beter samen. Specifiek voor diverse teams is het cruciaal om achtergrond te hebben bij verschillen, op zoek te gaan naar overeenkomsten en open en respectvol te communiceren. 

  • creëer een duidelijk kader

Wat zijn de doelstellingen? Zorg dat iedereen weet wat er verwacht wordt en zo de juiste rol kan opnemen binnen een duidelijk kader, ondersteund door HR.

  • stimuleer de juiste inclusieve mindset

Staan we open voor verschillen? Zijn we ervan overtuigd dat die verschillen een voordeel zijn en dat we goed kunnen samenwerken om hetzelfde doel te bereiken? Is er vertrouwen, respect, erkenning en ruimte voor autonomie?

  • zet in op authentiek maatwerk

Elke medewerker is anders en het is belangrijk om iedereen op zijn manier en in zijn tempo zijn beste zelf te laten zijn. Vraag je dus af: wat zijn de talenten en verwachtingen van mijn medewerkers? Sommigen willen doorgroeien, anderen kiezen ervoor zich te ontwikkelen binnen hun functie. Ook leerprofielen kunnen verschillen. De ene medewerker leert best on the job, van een collega. De andere gaat voor e-learning. 

  • zorg ervoor dat je leidinggevenden mee zijn

De leidinggevende speelt een belangrijke rol: hij/zij voelt aan waar mensen nood aan hebben en gaat hierover met hen in gesprek. Leidinggevenden zijn betrokken,hechten belang aan diversiteit en inclusie en hebben een voorbeeldrol op dat vlak. Ze bevorderen veiligheid, vertrouwen, samenwerking en open communicatie. 
 

Meer weten over het stimuleren van persoonlijk leiderschap? Onze experten inschakelen om je medewerkers te ondersteunen hun beste zelf te zijn? Wij staan klaar voor jou.

meer weten?

contacteer ons
26 July 2021

neem contact op met een expert.

ontdek wat RiseSmart kan betekenen voor jouw organisatie en jouw werknemers.

contacteer ons