Wist u al dat u sinds kort als werkgever verplicht bent om bij een ontslag met ‘medische overmacht’, ook een outplacement aan te bieden? RiseSmart heeft dit verder uitgezocht en een outplacementprogramma gecreëerd op maat van deze bijzondere situatie.

Wanneer spreken we van ‘medische overmacht’?

  • U ontslaat een medewerker die langdurig ziek is en vermoedelijk niet meer zal terugkeren naar uw onderneming al dan niet ondersteund door een medisch getuigschrift;
  • U laat een medewerker na langdurige afwezigheid het werk hervatten via een re-integratietraject. Na afloop van het traject stelt u vast dat de hervatting niet loopt zoals gewenst en maakt een einde aan de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht. 

In beide gevallen moet u uw werknemer een outplacementbegeleiding aanbieden zodat hij ten volle ondersteund wordt om toch terug opnieuw zijn weg naar de arbeidsmarkt te vinden. 


U denkt dat u een ontslag met medische overmacht hebt, wat dan?

Contacteer RiseSmart om de juiste wettelijke context van het ontslag af te bakenen en u professioneel te laten adviseren over het gepaste outplacement. 
De wet schrijft een begeleiding voor van 30 uren op 3 maanden tijd met een minimumwaarde van € 1.800 euro. U mag als werkgever nooit minder aanbieden dan het wettelijk bepaalde, maar mag wel meer aanbieden indien u dat wenst. 

RiseSmart heeft voor deze € 1.800 euro een gespecialiseerd programma van 30 uur op 3 maanden tijd uitgewerkt. Onze jobcoaches zijn bovendien gespecialiseerd in het begeleiden van deelnemers met een medische voorgeschiedenis. 


EXTRA: de specifieke bepalingen van outplacement bij medische overmacht

  • Het outplacementtraject heeft een waarde van minstens 1.800 euro en voorziet in een begeleiding van 30 uren, gegeven in een periode van maximum 3 maanden. Deze periode start op het moment dat de werknemer instemt met het aanbod.
  • U moet een concreet en passend outplacementaanbod doen binnen 15 dagen nadat u de arbeidsovereenkomst beëindigd. Uw ex-werknemer heeft vervolgens 4 weken de tijd om ‘al dan niet’ in te gaan op uw aanbod (geen verplichting).
  • Is de outplacementbegeleiding gestart? Dan moet de adviserend geneesheer van het ziekenfonds binnen 15 dagen op de hoogte gebracht worden van de aanvang en de inhoud van het traject. Dit gebeurt door het outplacementbureau of door de ex-werknemer zelf. 

Wanneer geldt de nieuwe regeling niet?

  • Als u als werkgever valt onder een CAO waarbij het Fonds van Bestaanszekerheid de outplacementverplichting op zich neemt.
  • Als uw werknemer zelf zijn ontslag indient, zich beroepend op medische overmacht. Ook wanneer jullie samen vaststellen dat de arbeidsovereenkomst best beëindigd wordt om die reden, is de nieuwe regeling niet aan de orde.

neem contact op met een expert.

ontdek wat RiseSmart kan betekenen voor jouw organisatie en jouw werknemers.

contacteer ons