randstad risesmart

Noot van de redactie: dit is het eerste deel van een tweedelige reeks over de belangrijkste bevindingen van 'Skilling Today: a Randstad RiseSmart Global Survey'. Binnenkort verschijnt ook het tweede deel. Download het uitgebreide verslag.

Aangezien de bedrijfswereld vandaag snel verandert, grijpen organisaties en medewerkers  steeds vaker naar trainingen- en leermogelijkheden om ervoor te zorgen dat vaardigheden voldoen aan de noden van de organisatie vandaag èn morgen. Grote veranderingen zoals de globalisering en de opkomst van automatisering hebben bij werkgevers de nodige druk gelegd om opleidingen proactief aan te bieden. Volgens Gartner is het aantal vaardigheden, dat vereist is voor één enkele functie, sinds 2017 elk jaar met 10% gestegen. De wereldwijde pandemie heeft daarenboven de lacunes in de vaardigheden van medewerkers nog vergroot. De Randstad Workmonitor van december 2020 heeft aangetoond dat 40% van de beroepsbevolking wereldwijd moeite heeft om de nieuwe vaardigheden die vereist zijn in dit digitale tijdperk, aan te leren en te ontwikkelen.

Om een beter beeld te krijgen van hoe organisaties en medewerkers denken over het aanscherpen of ontwikkelen van vaardigheden, hebben we tijdens het laatste kwartaal van 2020 1099 hr-professionals en 1142 werknemers uit acht verschillende landen en twintig sectoren ondervraagd. Het uitgebreide rapport 'Skilling Today' brengt wereldwijd de belangrijkste trends, hiaten en opportuniteiten  aan het licht wat betreft bijscholing en omscholing bij diegenen die in 2020 hun vaardigheden hebben ontwikkeld.

Naast een brede waaier aan inzichten biedt de enquête ook twee verrassende resultaten: opleidingsmogelijkheden zijn niet geheel inclusief, en werkgevers vinden dat leren en zichzelf ontplooien doeltreffender zou zijn met strategische begeleiding. In dit stuk gaan we dieper in op dat eerste resultaat; in het tweede deel van deze blogreeks bespreken we hoe we bijleren efficiënter kunnen maken en de ROI kunnen verbeteren.
 

werkgevers zien de waarde in van bijleren, maar bieden het slechts aan enkele medewerkers aan.

Alle respondenten, zowel hr-professionals als medewerkers, zijn het erover eens dat bijscholing en omscholing een toegevoegde waarde bieden in een organisatie. Organisaties die omscholing of bijscholing aangeboden hebben, zeiden dat 98% van de medewerkers de vaardigheden die ze geleerd hadden, geheel of gedeeltelijk ten voordele van het bedrijf gebruikten. Bovendien zei 57% van de werknemers die een opleiding hadden gevolgd, dat ze hun nieuwe of aangescherpte vaardigheden volledig en op een zinvolle manier benutten.

Het onderzoek heeft aangetoond dat organisaties het wel waardevol vinden om hun talent bij- of om te scholen (72% bood continu leermogelijkheden aan in het kader van een proactief loopbaanbeleid v), maar dit staat in contrast met de 39% die slechts leermogelijkheden aanbood aan sommige medewerkers, maar niet aan iedereen. In organisaties kregen teamleiders en managers vaker de kans om hun vaardigheden (soms ook verplicht) aan te scherpen (65%), dan de individuele medewerkers en de high potentials (44%) en directieleden (42%).

Hoewel de meeste  resultaten van de enquête wereldwijd in dezelfde lijn lagen, heeft het onderzoek ook enkele regionale verschillen blootgelegd. Hieronder leggen we per regio uit wat de belangrijkste verschillen zijn wat betreft leermogelijkheden voor medewerkers

 • Bedrijven in India zijn veruit het meest vrijgevig als het op leermogelijkheden aankomt: 77% zei dat iedereen opleidingsmogelijkheden aangeboden krijgt, wat hoger ligt dan in alle andere regio’s. Bovendien krijgt directieleden van Indiase bedrijven evenveel opleidingsmogelijkheden aangeboden als hun managers en teamleaders, wat ongezien is in andere regio’s in ons onderzoek. 
 • In Australië kregen teamleaders en managers de meeste kans tot opleidings- en bijscholingsmogelijkheden, terwijl Australische bedrijven het vaakst (57%) opleiding boden aan hun high potentials.
 • 73% van de Noord-Amerikaanse respondenten zei dat managers en teamleaders opleiding aangeboden krijgen. Een cijfer dat aanzienlijk hoger ligt dan in de andere regio’s Noord-Amerikaanse bedrijven staan als voorlaatste in de rij om medewerkers op te leiden: slechts 39% van hen krijgt een opleiding.
 • In tegenstelling tot werkgevers in Noord-Amerika kregen medewerkers in Europa en het Verenigd Koninkrijk het vaakst (51%) opleiding aangeboden. Directieleden kregen het minst vaak (33%) dergelijke mogelijkheden. 
   

leren is voor iedereen.

Organisaties die hun medewerkers niet aanmoedigen of verplichten om zich verder te ontwikkelen, laten een kans liggen. Als alle medewerkers mogelijkheden zouden krijgen om zich bij te scholen of om te scholen, komt dit het ‘boeien en het binden’ van uw medewerkers ten goede - wat op lange termijn een positieve impact heeft op de kosten voor rekrutering en onboarding. Het Randstad Sourceright 2021 Talent Trends report heeft namelijk aangetoond dat 87% van de hr-verantwoordelijken en topmanagers vindt dat het bijscholen en omscholen van hun medewerkers, het bedrijf helpt op vlak van retentie van hun medewerkers.  

Organisaties die iedereen leermogelijkheden aanreiken, kunnen op die manier vaardigheden ontdekken en toekomstige leiders ontwikkelen van wie het groeipotentieel anders misschien over het hoofd was gezien. Organisaties die een prioriteit maken van het aanbieden van leermogelijkheden aan iedereen, creëren een inclusieve en wendbare bedrijfscultuur met een groeimentaliteit. Gezien de noden van organisaties snel veranderen is het essentieel om de wendbaarheid te ondersteunen: volgens het eerder vermelde verslag Talent Trends van 2021, zegt 77% van de hr-verantwoordelijken en topmanagers dat hun talent management strategie meer dan ooit in het teken staat van de wendbaarheid van de organisatie en haar medewerkers.

Om uw medewerkers voor langere tijd te binden, dient u hen te begeleiden in het blijven ontwikkelen van hun loopbaan en hun vaardigheden en hen te stimuleren in het ontdekken van nieuwe rollen en mogelijkheden binnen uw organisatie. Naarmate de prioriteiten van uw organisatie evolueren, kunt u haar wendbaarheid alsook de inzetbaarheid van uw medewerkers op lange termijn ondersteunen.  . Dit kan door alle teamleden aan te moedigen niet alleen deel te nemen aan formele opleidingen, maar ook nieuwe rollen, projecten, uitdagende opdrachten aan te nemen en om andere afdelingen te verkennen.  


de meningen zijn verdeeld over het aanbieden van opleidingen aan ontslagen medewerkers.

Ondanks de COVID-19-pandemie zeggen de meeste respondenten (56%) dat er het afgelopen jaar geen ontslagen gevallen zijn in hun organisatie. 50% van de werkgevers die een reorganisatie doorvoerde, bood omscholings- of bijscholingsmogelijkheden aan medewerkers in outplacement. Hoewel de meningen verdeeld waren rond deze kwestie, vond 85% van de werkgevers die opleidingen aangeboden hadden aan ontslagen medewerkers in 2020, dat het de getroffen medewerkers hielp om nieuw werk te vinden.

Het verslag toonde ook een paar regionale verschillen aan in de manier waarop organisaties opleidingen integreren tijdens outplacement.

 • Werkgevers in India gaven het vaakst (53%) opleidingen aan medewerkers die de organisatie verlieten. Indiase bedrijven waren ook het meest optimistisch over de voordelen van het om- of bijscholen van getroffen medewerkers: 98% had er alle vertrouwen in dat het de medewerkers hielp bij hun overgang naar een nieuwe job. 
 • 41% van de Noord-Amerikaanse werkgevers die herstructureringen doorgevoerd hebben in de laatste 12 maanden, bood opleidingen aan getroffen medewerkers. Noord-Amerika is zo de op één na minst voorkomende regio waar opleiding als onderdeel van outplacement wordt aangeboden. Noord-Amerikaanse bedrijven waren ook zeer sceptisch over de voordelen van deze mogelijkheden binnen outplacement. Hoewel 73% vond dat zo’n aanbod voormalige werknemers hielp in het zetten van de volgende stap in hun loopbaan, was dit het laagste percentage van alle regio’s
 • Bedrijven in Europa boden medewerkers die de organisatie verlieten, het minst vaak (15%) opleiding aan.
   

waarom ook ontslagen medewerkers opleiding moeten krijgen.

Wanneer medewerkers de organisatie moeten verlaten is hun exit een belangrijke laatste stap in de totale werkervaring van die medewerker bij een organisatie. Hoewel werkgevers zich extra inspannen om een boeiende ervaring te creëren tijdens de aanwerving, onboarding en de loopbaan van de medewerker bij het bedrijf, schieten sommigen tekort als het gaat over een positieve exit-ervaring. Wanneer de noden en behoeften van het bedrijf verschuiven en er moeilijke beslissingen moeten genomen worden, zou er evenveel aandacht besteed moeten worden aan  de ervaring van de medewerker op het moment dat hij het bedrijf dient te verlaten. Dit komt het bedrijf immers ten goede.

Investeren in opleiding als onderdeel van outplacement lijkt misschien onlogisch, gezien organisaties in herstructurering de kosten willen drukken. Maar door getroffen medewerkers te helpen zich bij te scholen en om te scholen, kan dat leiden tot  besparingen in de vorm van lagere ontslagvergoedingen en werkloosheidsbelastingen.

De manier waarop medewerkers worden behandeld wanneer ze uw organisatie verlaten, kan ook een enorme impact hebben op zowel uw brand als werkgever als op  uw reputatie bij de consument. Door de wereldwijde pandemie wordt de verantwoordelijkheid van een bedrijf meer dan ooit onder de loep genomen. Organisaties doen iets terug voor hun gemeenschap en zoeken nieuwe manieren om een duurzaam, toekomstbestendig personeelsbestand op te bouwen. Door te blijven investeren in medewerkers en door hen te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen, zelfs na de moeilijke beslissing om hen te ontslaan, vergroot u de kans dat ze snel een nieuwe uitdaging vinden en helpt u hun inzetbaarheid op lange termijn te vergroten. Dat zal niet alleen bijdragen aan het bredere economische herstel : bedrijven die hun getroffen medewerkers extra ondersteunen in deze moeilijke tijden, zullen in de toekomst worden gezien als voorkeurswerkgevers en positief worden beoordeeld door zowel hun huidige als toekomstige klanten - wat op de lange termijn positieve bedrijfsresultaten zal opleveren. 

De resultaten over opleiding voor iedereen en het aanbieden van om- en bijscholing tijdens een outplacement zijn slechts een paar van de vele inzichten die in 'Skilling Today' worden onthuld. In het tweede deel van deze blogreeks gaan we in op de vraag hoe een strategie rond opleiding met behulp van een combinatie van technologie en coaching door loopbaanexperten de doeltreffendheid van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden kan vergroten.

Download het uitgebreide verslag of bekijk onze infographic om meer te weten te komen over de resultaten die we hier aangehaald hebben, net als: 

 • waarom werkgevers investeren in opleidingen;
 • welke ROI opleidingen oplevert, zowel voor bedrijven als voor medewerkers
 • hoe en wanneer het leren plaatsvindt;
 • hoe de grootte van het bedrijf en de sector het leren beïnvloedt;
 • welke de meest gevraagde vaardigheden voor vandaag en morgen zijn;
 • wat organisaties kunnen doen om bijleren doeltreffender te maken.
11 March 2021

neem contact op met een expert.

ontdek wat RiseSmart kan betekenen voor jouw organisatie en jouw werknemers.

contacteer ons