soft-skills

Veel leidinggevenden laten zich bij hun beslissingen terecht leiden door data. En die zijn er vandaag veel meer dan vroeger, dus dat is maar logisch ook. Maar het is vandaag minstens even belangrijk dat leidinggevenden over de juiste soft skills beschikken om hun mensen aan te sturen. Die grote nood aan soft skills is onlosmakelijk verbonden met de mate waarin leidinggevenden geconfronteerd worden met complexe omgevingen en met constante verandering. Wendbaarheid is vandaag zelfs belangrijker dan functionele of technische vaardigheden. 

Leiders met sterke soft skills kunnen het gewoon goed vinden met anderen, kunnen hun medewerkers beïnvloeden met hun positieve gedrag en inspirerende communicatie, en weten als geen ander hoe ze een productief team moeten leiden. Het goede nieuws? Iedere leidinggevende kan deze soft skills onder de knie krijgen!

 

1. empathie

Empathie, daar draait emotionele intelligentie in essentie om. Dat is dan ook de belangrijkste soft skill waarover jij als leidinggevende zeker moet beschikken. Andere broodnodige soft skills voor leidinggevenden zijn luisteren, respectvol gedrag, rustig blijven onder druk, opmerkzaamheid, bereidheid om nieuwe dingen te leren en kunnen omgaan met feedback. Deze eigenschappen zijn de ideale voedingsbodem voor creativiteit, innovatie en wendbaarheid: drie onmisbare ingrediënten voor wie succesvol wil zijn in de bedrijfswereld van vandaag.

Empathisch zijn kun je leren. Door bewust actief na te denken over waarom iemand iets voelt of denkt kunnen leiders de dynamiek veranderen tussen zichzelf en hun medewerkers.

Door je empathisch op te stellen, krijg je als leidinggevende inzicht in de redenen waarom jouw medewerkers moeite hebben met een bepaald concept of proces. Bij empathie gaat het erom op een oprechte manier te laten merken dat je om anderen geeft, zodat ze weten dat ze altijd bij jou terecht kunnen. Het betekent dat je met anderen meevoelt door steun te bieden en te luisteren, in plaats van alleen maar medeleven te tonen. 

Als empathische leidinggevende oordeel je niet en probeer je het probleem niet zelf op te lossen, maar creëer je een ruimte waar mensen hun emoties veilig kunnen beleven zonder dat jij je het probleem zelf toe-eigent. Empathie met grenzen is de fundering voor inclusiviteit.

 

2. aanwezig zijn 

De eerste stap op het pad van een leidinggevende naar betere soft skills is er een gewoonte van maken aanwezig te zijn, te luisteren en nieuwsgierig te zijn naar hoe de mensen met elkaar omgaan en communiceren. De volgende stap is inzien welke impact hij of zij als leidinggevende heeft op het team.

Naarmate je groeit als leidinggevende, word je je ervan bewust dat jouw 'oude' sterke punten niet altijd even goed van pas komen in jouw huidige functie en dat het heel erg nodig is om andere vaardigheden aan te scherpen. 

Dankzij de juiste coaching krijg je zicht op welke eigenschappen je moet aanscherpen om die soft skills te verbeteren. Coaching is een hulpmiddel dat mensen de puzzelstukken aanreikt en de verantwoordelijkheid geeft om hun gewoonten om te zetten in het gedrag dat bij hun functie als leidinggevende past.

 

3. echt connecteren

Soms saboteren leiders hun eigen vaardigheden als leidinggevende onbewust door te druk bezig te zijn met wat ze zelf voelen, geloven en zomaar aannemen. Hun (voor)oordelen blokkeren hun zicht. Door bewust aanwezig te zijn, leren leiders beter naar zichzelf te luisteren. Zodra ze die connectie hebben gemaakt, kunnen ze dit ook doen bij de mensen die ze leiden: ze leren te luisteren naar wat niet wordt uitgesproken. 

Succesvolle leiders kunnen meer bespreken dan droge punten op een lijst. Een menselijke connectie opbouwen, daar gaat het om.

 

4. nieuwsgierigheid 

Als we iets nieuws ervaren en hiermee succes boeken, produceren onze hersenen de stof dopamine. Bij nieuwsgierige mensen wekt die hoge dosis dopamine een aangenaam gevoel op, waardoor ze blij worden. Als we bovendien de angst overwinnen om iets nieuws uit te proberen, voelen we dat we iets moois hebben gepresteerd en krijgt onze motivatie een flinke boost.

Nieuwsgierige mensen zijn daarom steeds op zoek naar nieuwe dingen om uit te proberen. En laat het uitproberen van nieuwe dingen in deze complexe en snel veranderende tijden nu net de sleutel tot succes zijn in elk bedrijf en elke organisatie. We redden het niet langer door alles te blijven doen zoals we het in het verleden gedaan hebben. Kortom, nieuwsgierigheid is een erg belangrijke eigenschap voor een leidinggevende! 

Maar geen gemakkelijke soft skill om aan te scherpen. Vaak raken we zo bedolven onder de dagdagelijkse beslommeringen op het werk, dat we de tijd niet nemen om nieuwsgierig te zijn en nieuwsgierigheid aan te moedigen bij onze teams.


De sleutel tot empathisch leiderschap:

  • aanwezig zijn, 
  • luisteren,
  • nieuwsgierig zijn.

Dankzij deze soft skills kan een leidinggevende dieper vertrouwen opbouwen, waardoor hun mensen zich veilig voelen en helemaal kunnen openbloeien.

Als leidinggevenden hun soft skills ten volle weten te benutten, kunnen ze oprechte bezorgdheid voor hun werknemers uiten, authentiek communiceren en zich verantwoordelijk opstellen. Die eigenschappen leiden op hun beurt tot een positief gevoel bij de medewerkers en in de werkomgeving, tot meer betrokken medewerkers en tot betere bedrijfsresultaten.

 
Wil je weten wat wij voor jouw leidinggevenden kunnen betekenen?
 

leiding-gevenden coachen?

contacteer ons

Neem contact op met een expert

Ontdek wat RiseSmart kan betekenen voor jouw organisatie en jouw werknemers.

contact opnemen