flexibel werken_1038

De mogelijkheid om flexibel te werken? Voor heel wat werknemers is het een belangrijke reden om voor een werkgever te kiezen. Of om bij een onderneming te blijven. Wil jouw bedrijf er ook structureel werk van maken? Wij geven je 4 sleutels mee om het te laten werken.
 

1. vertrek vanuit een doordachte visie

Tevreden en gemotiveerde medewerkers. Flexibelere rekrutering. Lagere operationele kosten. Flexibel werken heeft een pak voordelen. En door de pandemie kwam het in een stroomversnelling terecht.

Maar, er is een maar. Als flexibel werken verkeerd geïmplementeerd wordt, kan het een recept voor mislukking zijn. Geef het daarom genoeg aandacht voor je er structureel mee aan de slag gaat.

Flexibel werken gaat niet meer om afspraken met individuele medewerkers. Hoe laat je het futureproof werken voor heel je onderneming? Maak het op maat van je bedrijfsactiviteit en van je medewerkers. Bouw het in je cultuur in waarin persoonlijk leiderschap verankerd zit.

Neem je bedrijfssystemen en -processen onder de loep. Bekijk de functies en de rollen binnen je onderneming. Hoe past flexibel werken daarin? Je hebt een duidelijk omlijnd beleid nodig.
 

2. moedig persoonlijk leiderschap aan

Terwijl bepaalde medewerkers floreren in een flexibele werkcultuur, vinden anderen het knap lastig. Ondersteun je medewerkers in hun persoonlijk leiderschap door hen te leren hoe ze met die autonomie en vrijheid aan de slag kunnen gaan.

Waar het op neerkomt? Laat je medewerkers maximaal inzetten op hun eigen talenten, waarden, voorkeuren:

  • dit kan ik
  • dit wil ik
  • dit ben ik

Die zelfkennis laat hen toe hun werk goed te doen, hun energie te managen en hun doelen te bereiken. Nemen ze persoonlijk leiderschap op? Dan kunnen ze de beste versie van zichzelf zijn op het werk. En dan kunnen ze anderen inspireren om ook het beste in zichzelf naar boven te halen. Ongeacht waar ze werken − thuis, op (satelliet)kantoor, of bij een klant.

Dankzij persoonlijk leiderschap weten je medewerkers wat ze nodig hebben om prettig en productief flexibel te werken.

Het is belangrijk dat iedereen op je werkvloer − mensen van alle leeftijden, experten, specialisten, uitvoerende profielen − de kans krijgt om over zichzelf na te denken en connectie te maken met anderen. Sterker nog: een inclusieve cultuur is cruciaal om van flexibel werken een succes een te maken.
 

3. zorg ervoor dat je management mee is

Persoonlijk leiderschap betekent niet: je medewerkers helemaal loslaten of constant controleren. Het betekent dat je volop gebruikmaakt van het potentieel van je medewerkers. Het allerbelangrijkste: de doelstellingen en de verwachtingen moeten duidelijk zijn. 

Laat je leidinggevenden in gesprek gaan met hun mensen over de afbakening van het speelveld en de te respecteren spelregels. Om zo tot een autonomie te komen waarbij iedereen zich comfortabel voelt. Met respect voor de nood aan controle van de ander. Dit is voor elk individu anders en vraagt om maatwerk.

Stimuleer je leidinggevenden om de focus te leggen op werkgeluk én resultaat. Werkt je medewerker thuis of op satellietkantoor van 9 tot 17 uur of van 11 tot 19 uur? Laat je managers afspraken maken over wat best werkt voor je onderneming en je medewerker − ook wat beschikbaarheid betreft. 

Communicatie en een positieve connectie spelen een essentiële rol bij flexibel werken. Zorg ervoor dat je medewerkers en managers ook op afstand goed blijven communiceren en samenwerken. Er zijn genoeg systemen die dat mogelijk maken. Denk aan Slack, Zoom, Teams, Trello,... 

Digitaal communiceren hoeft zeker niet alleen over het werk te gaan. Moedig je leidinggevenden aan om regelmatig te vragen hoe het met hun medewerkers gaat en of ze nog iets voor hen kunnen betekenen, waar ze ook werken. 

Je managers helpen om op afstand maar niet afstandelijk leiding te geven? Ondersteun hen in hun ontwikkeling als leidinggevende.  
 

4. probeer het eerst uit

Toegegeven: door de pandemie hebben we thuiswerken massaal uitgeprobeerd. Maar dat was/is ‘van de moetens’. En flexibel werken is natuurlijk meer dan thuiswerken alleen. Hoe geef je het op de lange termijn weloverwogen vorm?

Vraag je af welke afdelingen of business units het meest voordeel halen uit een flexibele werkcultuur en welke managers er al enthousiast over zijn. Begin daarmee. Laat − als alles weer enigszins genormaliseerd is − het pilootproject 3 tot 6 maanden lopen. Evalueer.

Wat zijn de valkuilen en uitdagingen? Hoe passen we aan om flexibel werken uit te rollen voor de hele organisatie? 
 

Een doordacht beleid rond flexibel of hybride werken op poten zetten? Je medewerkers ondersteunen om persoonlijk leiderschap op te nemen? Of je leidinggevenden begeleiden in hun leiderschapsontwikkeling? Neem contact op met de experten van Randstad RiseSmart. Zij zetten hun expertise en ervaring graag in om er voor jouw onderneming werk van te maken. 

meer weten?

contacteer ons
11 February 2022

neem contact op met een expert.

ontdek wat RiseSmart kan betekenen voor jouw organisatie en jouw werknemers.

contacteer ons